Mupata

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Mupata

Muchidzidzo cheTaranyika, mupata (valley) ishoko rinoreva nzvimbo iri pakaderera inotevedza rwizi. Nzizi dzinoyerera dzichitevedza nhika saka idzo nhika idzi ndidzo dzinonzi mupata.

MuZimbabwe hova dzine mipata inotaurwa kunyanya dzinosanganisira: Zambezi Valley; Mazowe Valley; Save Valley neOdzi Valley. Izvi hazvirevi kuti dzimwe nzizi hadzifambe nemupata asi kuti vanhu vakapfumbidza mazita aya chete.

  • Dambo kana madambo pakuwanda (1. Open, level stretch of land generally with fertile soil; 2. M -Valley between hills).
  • Izwi rokuti mtambo (sky) rinotaurwa kuTumbuka kureva denga riri kumusoro kwenyika.